30 de maig 2014

Poetes d'Osona

La comarca d’Osona és un territori molt productiu literàriament parlant, que ha vist néixer i que acull una gran diversitat d’escriptors, poetes i literats, on han sorgit un gran nombre de manifestacions literàries com, per exemple, revistes de poesia, diaris, tertúlies o editorials.

És per aquest motiu que les biblioteques de la comarca hem escollit un gènere literari, la poesia, per fer una guia temàtica que abasti el conjunt de la comarca i que pretén ser una petita mostra dels poetes que hi ha i que hi ha hagut a la nostra comarca. D’aquesta voluntat neix un recull que vol donar a conèixer l’obra publicada de més d’un centenar de poetes nascuts o vinculats a la comarca d’Osona.


Els poetes compresos en aquesta guia es presenten ordenats alfabèticament per ordre del seu primer cognom i assignats a un municipi. Els criteris per determinar la població a què pertany cada poeta es basen en el lloc de naixement, residència, i altres vinculacions personals dels poetes ressenyats.

En els casos d’escriptors que estan relacionats amb vàries localitats, el criteri que ha prevalgut, en la majoria d’aquests casos, a l’hora de relacionar-lo amb un o altre municipi ha estat el de la seva vinculació al municipi. És per aquest motiu que la guia inclou, a l’apartat de l’índex, una llista completa que posa en relació municipis i autors.

La guia conté una entrada de cada autor amb nom, cognoms, dates i llocs de naixement, defunció... També inclou les obres publicades per l’autor que estan disponibles a les biblioteques de la comarca. En alguns casos, s’acompanya de fotografies, dades biogràfiques, reculls de poemes, etc.

Pel que fa a l’obra dels autors, únicament s’ha fet referència als llibres publicats de poesia, així com altres llibres relacionats amb la biografia de l’autor i alguns articles de revistes que parlen sobre l’escriptor/a.

Al final del document podeu consultar les fonts i altres enllaços d’interès. Per tal de donar-hi valor afegit, hem cregut oportú acompanyar el document amb poesia musicada, que inclou algunes adaptacions musicals que s’han difós de les obres dels nostres autors.

Amb el desig que aquesta guia serveixi per difondre l’obra dels poetes de la nostra comarca, les biblioteques d’Osona us presenten la primera d’una sèrie de guies temàtiques que ens ha de portar a donar a conèixer el nostre patrimoni (literari, cultural, artístic, gastronòmic, turístic...).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada