15 de set. 2017

Presentació de "Son elles", de Joan Sala Vila


En Joan Sala Vila, escriptor, presenta a la nostra biblioteca el llibre "Son elles", un poemari, que vol ser un reconeixement de la presència de la dona en la història, inspirat en les dones de la Bíblia. A continuació teniu un fragment d'un dels seus darrers articles: "La cultura, factor bàsic del benestar dels pobles" 

"El concepte de la paraula cultura és molt ampli i extens. Però, personalment penso que la cultura és la base indispensable per a una convivència digna. No és la meva intenció comentar si tal acció és cultural o no. Allò que sí penso és que cultura ultrapassa el fet de tenir coneixements. Ser savi és un signe cultural però no l’únic. La cultura és una actitud de conreu, de sembrar i recollir. Si els meus coneixements no m’enganyen, l’etimologia de la paraula prové d’un verb llatí que significa conrear. Des d’aquesta consideració, persona culta és aquella que es preocupa d’exercitar la seva intel·ligència i la seva creativitat.

Perquè conèixer i mostrar proporcionen la imatge de la persona íntegra. Una persona pot ser molt culta perquè treballa molt, però el seu esforç està limitat per les seves circumstàncies. Les diferències són presents en totes les manifestacions del ser humà i el tracte de les diferències defineix la qualitat humana. Entendre les diferències i d’acord amb elles saber actuar defineix el grau qualitatiu de la cultura. I aquestes diferències són presents en totes les manifestacions humanes. I són precisament les diferències les causants del progrés social en tota la seva extensió i amplitud. De la mateixa manera que la imatge física de la persona palesa moltes diferències, alçada, amplada i pes i la configuració del físic predisposa a ser més ràpid o més resistent, també el psíquic presenta diferències d’aprenentatge, valoració, interpretació, comunicació, creativitat i parlem de científics, filòsofs, historiadors, artistes i aquestes diferències cataloguen el procés cultural".