10 de set. 2021

Any Internacional de l'Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible


Actualment, cada vegada hi ha més persones que converteixen les seves idees i imaginació en mitjans de vida i l'economia creativa és un dels sectors de més ràpid creixement en el món, contribuint amb el 3% del PIB mundial. La creativitat és també un recurs renovable, sostenible i il·limitat que podem trobar arreu de món.

Després de la resolució de Nacions Unides Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (2015), en què es va plantejar un ampli conjunt d'Objectius de Desenvolupament Sostenible centrats en les persones i amb el reconeixement que l'eliminació de la pobresa en totes les seves formes i dimensions, inclosa la pobresa extrema, és el major desafiament a què s'enfronta el món, el 19 de desembre de 2019, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar una resolució per la qual es va declarar l'any 2021 Any Internacional de l'Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible

Coneguda en alguns països com la economia taronja, per l'associació històrica d'aquest color amb la creativitat i la cultura, l'economia creativa és el conjunt d'activitats que consisteixen en la transformació d'idees en béns. Així, engloba totes aquelles activitats econòmiques vinculades al coneixement sobre les que s'assenten les indústries creatives i, també, constitueixen un punt de trobada entre el patrimoni cultural i artístic, el coneixement, les idees creatives i la tecnologia. 

La resolució de Nacions Unides reconeix que l'economia creativa té el potencial d'ajudar els països en desenvolupament i països amb economies en transició a diversificar la producció i les exportacions i aconseguir un desenvolupament sostenible de manera inclusiva i equitativa. 

El foment de les microempreses i les petites i mitjanes empreses de sectors d'alt valor afegit pretén sostenir i donar suport a les economies d'aquests països en la transició progressiva cap a una major productivitat. El resultat ha de ser la diversificació, la modernització tecnològica, la investigació i la innovació, inclosa la creació de llocs de treball de qualitat, decents i productius, mitjançant la promoció de les indústries culturals i creatives, el turisme sostenible, les arts escèniques i les activitats de conservació de patrimoni.

Tots els treballadors han de tenir accés a un aprenentatge permanent i han d'adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible. L'economia creativa fomenta la creativitat i la innovació per aconseguir un creixement i un desenvolupament inclusius, empoderant a les persones en situacions vulnerables i donant suport a les dones, la joventut, els migrants i les persones d'edat . 

L'economia creativa no és una cosa nova. Si consumiu els vostres programes de ràdio i televisió per un servei en línia o aneu al cinema, compreu roba o mobles en línia o en un centre comercial, consulteu un llibre o escolteu música esteu consumint un producte o un servei creatiu i aportant a l'economia creativa sense saber-ho. 

Les persones que treballen en indústries creatives, conceptualitzen una idea, després la produeixen o publiquen i, idealment, se'ls paga per això. En realitat, això no és diferent d'altres processos de producció, excepte que la principal aportació prové de la propietat intel·lectual original o amb drets d'autor. 

Així, l'economia creativa abasta les activitats econòmiques basades en el coneixement i les indústries creatives, que són els motors de l'economia creativa. Es tracta d'indústries com la publicitat, l'arquitectura, les arts i artesania, el disseny, la moda, el cinema, el vídeo, la fotografia, la música, les arts escèniques, la publicació, la investigació i el desenvolupament, el programari, els jocs d'ordinador, la TV o la ràdio.